Ekspedicija Sabalan (4811m) • Planinarsko društvo "Fruška gora" - Novi Sad