KONJUH PLANINA, BiH 2023 (sa obilaskom Tuzle) • Planinarsko društvo "Fruška gora" - Novi Sad