KONJUH PLANINA, BiH (sa obilaskom Tuzle) • Planinarsko društvo "Fruška gora" - Novi Sad