Memorijal Aleksandar Džavović - Zlatibor (26. - 28.01.2024. god.) • Planinarsko društvo "Fruška gora" - Novi Sad